Resurss sunheat.lv ir bloķēts.

LV
  Elektronisko sakaru komersantam saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu ir pienākums, pamatojoties uz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu, Ministru kabineta noteiktā kārtībā Latvijā ierobežot piekļuvi Latvijā nelicencēta interaktīvo azartspēļu organizētāja interneta mājaslapai. Piekļuve šai interneta mājaslapai ir ierobežota, jo ir saņemts un izpildīts Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmums par šādu darbību veikšanu.
  Jautājumu gadījumā lūdzam Jūs sazināties ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju: Brīvības iela 33, Rīga, LV-1010, Latvija; Tel.: (+371) 67 504 955; e-pasts: pasts@iaui.gov.lv; mājaslapa: http://www.iaui.gov.lv

ENG
  According to the Electronic Communications Law, an electronic communications merchant has the duty, on the basis of a decision of the Lotteries and Gambling Supervision Inspection and in the manner as regulated by the Cabinet of Ministers, to restrict access to an interactive gambling operator’s internet site, if the operator is not licensed in Latvia. Access to this internet site is restricted accordingly on the basis of the decision issued by the Lotteries and Gambling Supervision Inspection ordering such actions.
  If you have any questions, please contact the Lotteries and Gambling Supervision Inspection (Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija): Brīvības iela 33, Riga, LV-1010, Latvia; Tel.: (+371) 67 504 955; e-mail: pasts@iaui.gov.lv; web: http://www.iaui.gov.lv

RUS
  Коммерсант, предоставляющий услуги электронной связи, согласно Закону об электронной связи, обязан на основании решения Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, в порядке, предусмотренном Кабинетом министров, на территории Латвии ограничить доступ к интернет-сайту нелицензированного в Латвии организатора азартных игр. Доступ к данному интернет-сайту ограничен, поскольку было получено и исполнено решение Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми о проведении таких действий.
  В случае возникновения вопросов просим Вас связаться с Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми (Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija): ул. Бривибас, 33, Рига, LV-1010, Латвия; тел.: (+371) 67 504 955; e-mail: pasts@iaui.gov.lv; web: http://www.iaui.gov.lv